سلام ایام شعبانیه بر همه مبارک و میمون......

سلام
ایام شعبانیه بر همه مبارک و میمون……
امنیت بهترین نعمت برای هر کشور است #ولی_برای سوء استفاده گران مایه ترس و دلهره ….چون وقتی دشمن در نا امنی باشد و درگیر جنگ داخلی و تروریست و…..دزدان و خلافکاران با خیال راحت مدیریت و ریاست میکنند چون خیالشون جمع است کسی بر آنان خرده نمی گیرند و معطلل اینها نمی کنند و فقط به فکر تامین امنیت نظامی هستند نه پیگیری مفسدین …..!

1524025112download.jpg

1524025112images.jpg

اشتراک گذاری این مطلب!

#خدایا_قربون صبرت ......

سلام
#خدایا_قربون صبرت ……
ولی بیم آن دارم آیندگان ما را سرزنش کنند چرا مثل دیکران نخوردید و ذخیره نکردید حالا #ما_نیز مثل شما باید با فقر وتمسخر دیگران ادامه حیات و نفس کشیدن بدهیم …

1523765552img_gif_kande_dar_baxbad_blogfa_com_5_.gif

اشتراک گذاری این مطلب!

میدونید چرا سازمانها و ادارات اتاق زیاد دارند

سلام
میدونید چرا سازمانها و ادارات اتاق زیاد دارند در حالیکه در یک اتاق چند نفر میتوانند پشت سیستم خود نشسته کار کند ؟!
#چون_دله_دزدیها_را از چشم هم راحتر پوشش دهند دالان زیاد دارند …تازه کسی مچ او را گرفتند راحت از این دالان به دالان دیگر کنند و بگویند فلانی تخلف کرد برداشته شد ….بیچاره ارباب رجوع نمیدونه اتاق دیگه فنی دیگه داره شروع میکنه …

1523422450download.jpg

اشتراک گذاری این مطلب!

سلام آقا قربون غریبی و مظلومیت شما

سلام آقا
قربون غریبی و مظلومیت شما
وقتی قدم بر دیده بذاری از الفبا باید شروع کنی مثل جدّت رسول الله …..چون همه ما چون مردم جاهلیت دروغ -دزدی -زنا فسادها …..همه برای ما عادی شده

اشتراک گذاری این مطلب!

بعد از نزدیک یک ماه از امروز بچه ها مدرسه می روند

سلام
بعد از نزدیک یک ماه از امروز بچه ها مدرسه می روند
بعد نقد میکنیم کشورهای دیگه حقوق معلمان زیاده
خودمونیم معلمان ما بدون مطالعه مدرسه میروند …ساعت در روز و روزها ی حضور در مدرسه را حساب کنیم ..جای شبهه است بعد ادعای کمی حقوق میکنیم… 😜

1523073987images.jpg

اشتراک گذاری این مطلب!