#انسان_شکست_خورده_

#انسان_شکست_خورده_

👇 🤔 👌 👇

تجربیات یک انسان شکست خورده با ارزش تر از

موفقیت های یک انسان بی تجربست.

نصف اشباهاتمان ناشی از این است که

وقتی باید فکر کنیم، احساس می کنیم 🤔

و وقتی که باید احساس کنیم، فکر می کنیم 😥


http://maedeh.kowsarblog.ir/

15392264902434d03fcac96bf5d894bfcfa66f5f51.gif

#اسارتی_زیبا_

#اسارتی_زیبا_

📢 👌 👇

ماندن به پای کسی که دوستش داری ❤

قشنگترین اسارت زندگی است

رابطه ها در دو حالت قشنگ میشن

اول پیدا کردن شباهت ها

دوم احترام گذاشتن به تفاوت ها

http://maedeh.kowsarblog.ir/

15391381540_814b4_21510567_m.gif

#رودخانه_خانه_ی_ما_

رودخانه ی،خانه ی ،ما

👇 👀 👉 👈 👇

زمان مانند یک رودخانه است

هرگز نمی توانیم به یک آب دو بار دست بزنیم... 👐

زیرا آن جریان آبی که از مقابل ما گذشت ، دیگر باز نمی گردد. 😭

از هر لحظه ی زندگیمان لذت ببریم

لحظه ها تنها پرندگان مهاجری هستند

که هرگز به آشیانه باز نخواهند گشت

دریابیم لحظه لحظه زندگی را.

http://maedeh.kowsarblog.ir/

1539050263111.gif

#بیاییم_همدیگر_را_دریابیم_

#بیاییم_همدیگر_را_دریابیم_

👇 👀 ✍ 👇

روزی می‌رسد

که نسبت به همه چیز بی‌تفاوت می‌شویم

نه از بدگویی‌های دیگران می‌رنجیم

و نه دلخوش به حرف‌های عاشقانه‌ی اطرافیان

به آن روز می‌گویند:

” پیری “

لحظه ها تنها پرندگان مهاجری هستند

که هرگز به آشیانه باز نخواهند گشت

دریابیم لحظه لحظه زندگی را


http://maedeh.kowsarblog.ir/

15390090927-1.gif

#این_روز_ها_

#این_روز_ها_

👇 👈 👇 👉

این روزها چه خوب گناه خود را

توجیه می کنیم

کسی دروغ نمی گوید ،

دروغ را تایپ می کنیم


هدف نخست ما

در زندگى

کمک به دیگران است

و اگر نمى توانیم

به مردم کمک کنیم

حداقل علت درد مردم نباشیم…


http://maedeh.kowsarblog.ir/

15389637737735683615.gif

تلقین -مهدی یراحی


دانلود آهنگ