دنیا در گیر نادانی و بی علمی کسانی است

سلام
دنیا در گیر نادانی و بی علمی کسانی است که فهم خوب وبد و حلال و حرام ندارند و هنر آنان فقط توجیه آوردن اشتباهات انان است .

1517737420red-rose-source_if2.gif

بانوی عالم سلام

بانوی عالم سلام
مظلومتر از تو در جهان کسی نیست ؟
ولی خانوم با مظلومیت حسین ع خود چگونه گریستی؟
وبا مظلومیت مهدی عج و رهبر عزیزمان فرزندان خود چگونه سر می کنی ؟

1517635831babol2011blogfacom-1.gif

هرکه عشق فاطمه انیس دل اوست

هرکه عشق فاطمه انیس دل اوست جلیس علی در مینوی جنت سرای اوست .
با کمال ارادت و اخلاص به بانو وسرور دو جهان ، دخت پیامبر رحمت و مهربانی ، دل و قلب را تقدیم وجود مقدس او می نمایم . تا یوسف او از غبار دلتنگی ام تکه پاره ی آسمان انتظارم را به ستاره های نگاهش بکوبد …..

آنان که از سَلسبیل

آنان که از سَلسبیل ، سرشارند خوش می دانند که سیر شناخت زهرای دو عالم لذت جرعه ای از شرابهای بهشتی است که وصف نتوان کرد و فهم و عترت و عظمت فاطمه دو بال رسیدن به معنویت حق و خورشید کوثر است .

فاطمه چشمه ای است

فاطمه چشمه ای است و جرعه جرعه مستان باده ملکوت را به سمت خود می کشاند و آنان که درباره راضیه و مرضیه مستند آنان از شراب طهور لبریزند .

 
ساخت وبلاگ در کوثربلاگ