دلم آرام است ...

دلم آرام است …
ای خدا تو خود فرمودی و سخن تو حق و وعده ی تو حقیقت است ، فرمودی هرچه می خواهید از فضل و کرم خدا بخواهید که خدا به شما بندگان همیشه مهربان است .

دلم آرام است ای سیّد من تورا می خوانم به زبانی که از فرط گناه لال گردیده .

ای پروردگار با تو راز و نیاز می کنم :

ای خدا من از تو در خواست می کنم ایمانی ثابت که همیشه در قلبم برقرار باشد و یقینی کامل تا بدانم که به من جزء آنچه قلم تقدیر تو نگاشته نخواهد رسید و مرا در زندگانی به هرچه قسمتم کردی راضی و خشنود سازی ای مهربانترین مهربانان .!

( گلچینی از دعای ابو حمزه ثمالی )

14351226481174539p2103vd8uo.gif

بنده و دوست خدا

ذا أحب الله عبدا حماه الدنیا کما یظل أحدکم یحمی سقیمه الماء .
وقتی خداوند بندهایی را دوست دارد ، دنیا را از او منع میکند چنانکه شما مریض خویش را از نوشیدن آب منع میکنید .

کنز العمال ، ج 6 ، ص 471 ، ح

14351227652282124zuu6x76tfa.gif

ای فرزند آدم

ای فرزند آدم !
خاضعانه مرایاد کن تا هنگام بخشش وعطایم تورا یاد کنم.

هنگام مجاهده با نفس به یاد من باش ، تا هنگام مشاهده یادت کنم.

مرا روی زمین یادکن ، تا در قبر یادت کنم .

در نعمت و سلامتی مرا یاد آور ، تا تورا در اندوه و تنهایی یادکنم .

در بندگی یادم کن تا در بخشش یادت کنم .

مرا در صحت و بی نیازی یادکن ، تا تو را در فقر و مشقت یادکنم.

مرا به صدق و صفا یادکن ، تا تو را در ملاءاعلی یادکنم.

مرا به هنگام احسان به فقراءیادکن تا تو را در بهشت جاودان یادکنم. در بندگی یادم کن تا در پرورش دهندگی ات یادت کنم.

مرا به تضرع و زاری یادکن تا تورا به کرامت یادکنم .

مرا به لفظ یادکن تا تورا در لطف و مرحمت خود یادکنم .

مرا با ترک دنیا یادکن تا تورا به نعمتهای باقی یادکنم.

مرا در شدت هلاکت یادکن تا تورا در نجات و رهایی کامل یادکنم.

( حدیث قدسی)

14351230322454395d5b823qkqn.gif

اطاعت و طاعت

طاعت از عشق ، سرآمد بهشته .
عشق به نائب ؛ عین خود بهشته …..

1455526049_.jpeg

چاقی معضلی است برای ما خانمها

سلام دوستان چاقی معضلی است برای ما خانمها
من در عرض یه ماه 12 گیلو وزنم را گم کردم …چون چاقی سلامتی و زیبایی اندام ما را از ما میگیرد . لباسهایم هر کدام 12 الی 15 سانت تنگ کردم …
یادتان باشد در دوران رژیم حداقل 10 لیوان آب را بخورید تا پوستان خشک نشود و معده تان را همش با میوه وسبزی پر کنید تا ضعف نیاورید …میوه و سبزی خیییییلی بخورید و رژیم پیوستی زیر را دنبال کنید موفق باشید …..
جدول زیر را پرینت گرفته در آشپزخانه تان نصب کنید تا مطابق آن پیش روید……

1455943601_.pdf

 
اربعین