#بیاییم_همدیگر_را_دریابیم_

#بیاییم_همدیگر_را_دریابیم_

👇 👀 ✍ 👇

روزی می‌رسد

که نسبت به همه چیز بی‌تفاوت می‌شویم

نه از بدگویی‌های دیگران می‌رنجیم

و نه دلخوش به حرف‌های عاشقانه‌ی اطرافیان

به آن روز می‌گویند:

” پیری “

لحظه ها تنها پرندگان مهاجری هستند

که هرگز به آشیانه باز نخواهند گشت

دریابیم لحظه لحظه زندگی را


http://maedeh.kowsarblog.ir/

15390090927-1.gif

#این_روز_ها_

#این_روز_ها_

👇 👈 👇 👉

این روزها چه خوب گناه خود را

توجیه می کنیم

کسی دروغ نمی گوید ،

دروغ را تایپ می کنیم


هدف نخست ما

در زندگى

کمک به دیگران است

و اگر نمى توانیم

به مردم کمک کنیم

حداقل علت درد مردم نباشیم…


http://maedeh.kowsarblog.ir/

15389637737735683615.gif

#یک_درس_با_سنجاب_

#یک_درس_با_سنجاب_

درس مهمی که می‌شود از سـنـجاب آموخت

این است که در هنگام پرش :


شاخه‌های بالا را هدف میگیرد تا به راحتی روی شاخۀ پایینی بنشیند !!

#جا_مانده_های_دوران_

#جا_مانده_های_دوران_

👇 👇 👇 👇

ما سه چیز را در دوران کودکی جا گذاشتیم :

شادمانی بی دلیل،

دوست داشتن بی دریغ،

کنجکاوی بی انتها…


http://maedeh.kowsarblog.ir/

153891022566443661153874575492.gif

این_نوشته_برای_شماست_همسنگر_ !

این_نوشته_برای_شماست_همسنگر_ !

👈 👇 👉


وقتی شما برای دیگران دعا میکنید؛

خدا میشنود و آنرا به اجابت می رساند

و بعضی وقتها که شما شاد و خوشحال هستید؛

یادتان باشد که کسی برایتان دعا کرده است. 🙌

پس بیاید برای خوشحالی دیگران دعا کنیم

ان شاالله دعای ما در حقشان به اجابت می رسد.

من برای هر کس که این نوشته را میخواند

شادی تمام عمر و برآورده شدن آرزوهای زیبا را آرزومندم.


http://maedeh.kowsarblog.ir/

15388778317066351_b0110.gif

 
اربعین