#قیمت_آرایش_موقت_و_دایمی_صورت_چند_است؟👀 ✍ 😥 👇 🤔

چند روز قبل به فروشگاه کوروش شهر مان برای خرید رفتم .طبق معمول مشتری زیادی داشت .من بیخبر از همه جا وسایلم را انتخاب کرده ودر سبد چرخدار گذاشتم و برای حساب و پرداخت پول به میز مسئول مربوطه مراجعه کردم .گفت شما سبد کالای …هستید یا …..؟


تعجب کردم !یعنی همه افراد آن روز عصر و آن ساعت مال خرید سبد رایگان از دو نهاد مقدس ….بودند.!؟
تعجب برای اینکه خودم خواستم حساب 2+2 را بدست آوردم نتوانستم !با خودم گفتم خدایی فکر کردم اینها همه بالاشهر نشین و با ماشین شاسی بلند باید آمده باشند .


مثلا من از روی یک خانوم ،قیمتهای سروضعش از پوتین پایش – شال روی سرش – روپوش چه عرض کنم مثلا روپوش پوشیده اش – کیف آویزان روی گردنش– آرایش رنگ مویش و انواع آرایش موقت و دایمی (فکرکنم میکروپیگمنتیشن می گویند)صورتش –ظرافت کاریهای روی آبروهایش – لبهایش –گونه هایش …. خواستم جمع ببندم .با حساب سرانگشتی ،درست حقوق یک ماه من و امثال من بود ..بعد فکر کردم اینها کم درامد یا بی بضاعت هستند با این تیپ ؟!…اگر ندارند این همه خرج ظاهرشان از کجا بوده ؟اگر دارند پس اینجا با خرید رایگان بن های سبد کالا چکار میکنند !؟بالاخره حساب و کتاب به کلی از یادم رفت !بعد یادم آمد خیلی افراد هم هستند و دیدیم ،گریه کنان خواستند تحت پوشش کمک ها باشند نشده اند! فاین تذهبون ؟؟؟(یادتان است چندی پیش این مطلب را نوشتم :154249841011340856461466433620.gif http://maedeh.kowsarblog.ir/%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%A8%D8%B4-%DA%A9%D9%86

#مرداب_اشک_ها_😭 ✍ 👇 😥 🍎

تلخی ذائقه ی قاب عکس کهنه


حکایتها ی خورشید در حصار ابرهاست


جارزدن یتیمی آهنگهای مهروصداقت

 


نهفته در غزلهای مردابی از اشکها ست


ای صاحب بوی سیب ! کی عطش خشکیده انتظار را از دیدارسیراب میکنی ؟!


اللهم الرزقنی زیارت قامت یار

15423234611478171090343-nazweb-ir.gif

 

#بُغض_ارغوانی_✍ 🤔 😭 👇 😥

سالها سال می شود که خسته ام                                           سالهاست در غرور خود شکسته ام
بُغض ارغوانی غروب را ببین                                                 در تبسم به خاک و خون نشسته ام

این مطلب را ازیک همکارنزدیک، نقل میکنم. 👇 👇 👇 ✍ ✍ 👇

ایشان بیان کردند:چندسال قبل که در یک حادثه ای کل خانواده اش را از دست داده بود و تنهاو غریب دریک شهر و در یک آپارتمان زندگی میکرد. در یک شب طوفانی حدود ساعت 11 ،باران و رعد وبرق شدید و ترسناکی شروع شد بطوریکه با اینکه در طبقات وسط آپارتمان بودم در سقف خانه ام اصلا از راه غیرمحسوس باران مثل رود داخل خانه می آمد هراسان به طبقه بالا رفتم . او گفت :من تحت هیچ شرایطی درِ خانه کسی را نمی زدم ولی آن شب نمیدانم چرا رفتم …؟!
ادامه دادوقتی رفتم در را زدم و به خانم همسایه گفتم خانه شما هم آب می آید نکند پنجره هاتون بازه که آب از کف خانه شما ، به سقف خانه ما رسیده …گفت؛ حرفم تمام نشده بود …خانم همسایه گفت.برو خانه تان باران است دیگه .من هم ترسیدم بچه هام هم ترسیدن .اگر آب ببرد همه را میبرد برو خانه تان حالا همسرم از اداره به خانه برمیگردد. .یک زن مجرد و تنها از اتاقت چرا بیرون اومدی ؟!…..
با گریه ادامه دادطوفان کنایه های این زن شدیدتر از سیل باران برایم شد و یخ کردم ودیگر صدای رعد برق نمی شنیدم فقط صدای خُرد شدن دل و بُغضی که در گلویم بود در وجودم صاعقه می زد ..
گفت سالها گذشت،یک شب درد شدید دیسک کمرم اوت کرد طبق معمول تنها با آژانس خودم را به بیمارستان رساندم با همان درد دنبال فیش ونسخه و داروشدم و برای تزریق سرم در تخت خوابیدم کنار تختم یک دفعه همان خانم همسایه نامهربان را دیدم ،او نیز من را شناخت شروع به گریه کرد و گفت برایت بمیرم و فدایت شوم و…خیلی دلم میخواست تورا ببینم از وقتی که از آن شهر رفتی همیشه به فکرت بودم .ببین چه بلایی سرم اومده .همسرم در تصادف فوت کرده ….دنیا و آدامهایش خیلی سرد و نامهربان هستند انگار بیماری واگیردار دارم هیچکس با من مثل سابق رابطه گرم و صمیمی ندارد . چون مجردم و شوهر ندارم ….شاید به شوهرشان اعتماد ندارند یا از اطراف ، اخبارحوادث می شنوند …ولی همه را به یک چشم دیدن کار درستی است ؟!
همکارم گفت :من فقط خانم نامهربان را با نگاهم همراهی و پشتیبانی کردم تا درد دل کند ولی حرفی نداشتم ………

1542240917gif-love-new-1.gif

#دلم_را_با_کی_خوش_کنم_؟_🤔 ✍ 😥 🌸 🌴

اسرار این شب جاویدان از بال هیچ ، شب پره ای هرگز بیرون نریخته است
آن سبزپوش درظهر چشمه ی نورش هرگز از این طرف نگذشته است.
پس از کدام روزنه به جانب خورشید باید پر کشید
مدادها را تیرک آسمان کنیم و نقاشی از دعا کنیم
تا شاید افسردگان در ظلمت عبوس راه بسوی خورشید کشید.
ای پیراهن یوسف به تن ،مانده در پشت پنجره گناهم
در نبودت دلم را با کی خوش کنم ؟…..

 

154215826038466073_435814576925525_491791566621376512_n.jpg

#معجزه_بوسه_ها_😥 🌷 🤔 🎀

در طرح های شب آسمانی
در پنجره ی صبح ، ستاره ام در انتظار ماند
ساقه های مهربانی با قاصدکهای غزل
باز هم در فصل گمشده بی جواب ماند
هر روز با سبد خالی به صحرا می روم
عصرها با آیینه های شکسته آسمانم بر می گردم
گنجشکها از پس ِ گلبوته های پژمرده نگاه ها
مانده در سایه سار زیر نخل خاطره ها
با بالهای کوچک خود
از کوچه های من گذشتند
دیگر پرنده ای کنار پنجره ها نیست …
گلبوسه ها می ماند بر جای گوچ پرنده ها
این است معجزه بوسه ها بر تمام غز ل بغض ها…

1542064855images.jpg

تلقین -مهدی یراحی


دانلود آهنگ