ایست لطفا

ایست لطفا

از دل نوشته هایم ساده نگذر؛

 

به یاد داشته باش؛

                 این «دل نوشته» ها را؛ یک «دل»، نوشته

 

 

 http://maedeh.kowsarblog.ir/

#تفریگاه_چطور_ساخته_میشه_

#تفریگاه_چطور_ساخته_میشه_

👉 👈 📢 👇 👇

بزرگی روحت را میان دستانت پنهان کن

که بزرگ بودن میان مردم کوچک سخت است !

قله ای که چند بار فتح شود ؛

بی شک روزی تفریحگاه عمومی میشود !

مواظب دلت باش !…

.

http://maedeh.kowsarblog.ir/

15385784701.gif

کفشهای دوران کودکی

کفشهای دوران کودکی

گذشته هایت راببخش

 

زیرا آنان همچون کفش های کودکیت نه تنهابرایت کوچکند

 

بلکه تو را از برداشتن گام های بزرگ بازمیدارند

 

دلهای متفاوت

دلهای متفاوت

 

انسان های بزرگ دو دل دارند؛

 

دلی که درد می کشد

 

و پنهان است

 

و دلی که میخندد

 

و آشکار است.

#دیگه_نمی_توان_سر_کسی_را_کلاه_گذاشت_

#دیگه_نمی_توان_سر_کسی_را_کلاه_گذاشت_


خدا می داند ، ولی آن روز که آخرین زنگ دنیا می خورد ، دیگر نه می شود تقلب کرد و نه می شود سر کسی را کلاه گذاشت … 😥
آن روز تازه می فهمیم دنیا با همه بزرگی اش از جلسه امتحان هم کوچکتر بود …

آن روز تازه می فهمیم که زندگی عجب سوال سختی بود ، سوالی که بیش از یک بار نمی توان به آن پاسخ داد …

خدا کند آن روز که آخرین زنگ دنیا می خورد ، روی تخته سیاه قیامت اسم ما را جز خوبها نوشته باشند …

خدا کند حواسمان بوده باشد و زنگهای تفریح ، آنقدر در حیاط نمانده باشیم که حیات یادمان رفته باشد …

خدا کند که دفتر زندگیمان را جلد کرده باشیم و بدانیم دنیا چرک نویسی بیش نیست …
http://maedeh.kowsarblog.ir/

15385320341.gif

 
اربعین