یک شباهت عجیب

یک شباهت عجیب

مثلث داستان FATF سه ابر آتش و ابر شیطان :آل سعود /اسرائیل /آمریکا 

 

چطور نمایندگان ما متوجه نیستند …معامله با شیطان ؟!

هنری نکرده و ادعای مسلمانی 2

حیفم آمد پست را کامل نکنم …

1- من و امثال من گله و شکایت نداریم چرا عده ای ثروت اندوخته اند و عده ا ی کار دارند و عده ای ندارند..ما هدفمان اینه مسلمان باشیم و مسلمانی کنیم به شکرانه داشته هامون خدمت بیشترکنیم .نه حرص و طمع و اندوخته جمع کنیم و به خلایق ظلم ..

2- آن همت و همکاری که عده ای در کار خلاف حالا در دزدیدن حق الناس دارندو … به جرات میگویم ما نداریم و خیلی این را به همکارانم گفته و همه در دل تصدیق کرده ولی باز همت و همکاری نکردند یا سکوت و یا بدون چون چرا انجام داده اند ..هدف ما این است در مقابل کار نیک انجام دادن و کار گناه انجام ندادن ،همش استخاره و منتظر دستور و مشورت نباشیم مسلمانیم و مسلمانی کنیم .

3- اگه نمیتوان کاری کرد حتی با اعتراض ،حداقل برای اینکه ضرر مادی نکنیم با آنان همکاری کردن خودش یعنی همدستی با ظلم …یا دنیا یا آرامش وجدان و ادعا داریم یادمان باشه مسلمانی …

4-اگر مسلمانی کنیم که مثل ولی ما ساده و قانع زندگی کنیم همه چیز حل میشود و به بقیه هم امکانات می رسد .

5-دوستان قصد آزرده کردن خاطر کسی نداشته و ندارم فقط یه بیننده که هر روز چیزهایی می بیند و کاری نمی تواند بکند (یعنی کارم و اعتراض و…همش عملی نشده ) و جز خون دل خوردن و سفارش به شما بعنوان خواهر کوچک یادمان باشه صادقانه بگوییم و بخواهیم و زشتی گناه را بگوییم ..عمار باشیم عمار خوب …. ….خوب میدانیم امام زمان عج و رهبر عزیزمان از همه چیز خبر دارند و از دست خیلی ها غصه میخورند …فقط برای سلامتی شان دعا و دعا یادمان نرود …

#هنر_ی_نکرده_و_ادعا_ی_مسلمانی_

👉 ✍ 👉 👇 👀

چند روز ی است ماشینم مکانیکی است .در این روزها که مجبور شدم تاکسی یا حتی ماشین شخصی ،سوار شوم تا به محل کارم برسم خیلی در دلم طوفانی شده ،وقتی یه مسیر که 500 متر هم نشه سوار شویم و میگویند پابه ترمز (اصطلاح رانندگان )1000 تومان ! برخی با کرایه های دیگر چکار میکنند.میگویند فقر،کفر میاره….

1- فکرش کردم برخی از ما یا مث من ،آب و نان ما جور دستمان الحمدالله در جیبمان گرم میشه حالا ژست مسلمان و بهشتی بودن وکامل بودن و…گرفتیم !واقعا هنر کردیم ؟

2- عده ای در این بازار بخور و ببر که دکان نامردی باز کرده اند و اقلام و مایحتاج مردم را گران یا احتکار کرده اند وعده ای حتی محتاج نان وآب بوده وچشم به آسمان …در روز شرمندگی خانه و خانواده دارند و فکر و ذکرشان مشغول گرفتاریهاشون است ،ولی از خدا دور نشده با وجود فقر ،آلوده به کفر نشده اند .آنها میتوانند بهتر از ما باشند .


3- در این اوضاع ببین چقدر از پدر و مادرها روزها پیاده می روند تا از گرایه ماشین صرفه جویی کنند در آب و سیلاب و باران و گرمای سوزناک و شرجی تابستان،از پول گرایه ماشین خود زده تا به بچه هاشون برسندو…عده ای هم از بالای ماشینهای شاسی بلند نظاره گر پیاده روی
عده ای دیگر…واقعا برخی از مسئولین و نمایندگان چطور شب را روز می کنند..؟

4-تازه در شهر پیاده روها را مغازه داران تصرف کرده اند جایی برای محل عبور عابر پیاده نیست بندگان خدا در گوشه خیابان در خطر برخورد با ماشین با ذهنی مشغول با فکری نداری چگونه قدم برمیدارند؟جوابش را از کسانی که با هواپیما و دم دستگاه بعنوان نماینده و مسئول دنیا گردی میکنند باید پرسید!

5-کسانی که با سیلی صورت سرخ میکنند و با نداری ،خرج بچه ها را تامین کرده و هزاران مخارج زندگی را در این دکان بازارهای سیاه ،مدیریت میکنند،هنرکرده اند .

6-هنر فراوان است و هنرمند کمیاب و چه بسا افرادی مث من ادعای هنر و هنرمندی داریم ..کاش بهتر با چشمی هنرمند اطراف و بقیه را ببینیم ..
کاش کمتر با هواپیما وهلی کوپتر ومجهز به بادیگارد در بین مردم باشیم کاش با مردم در بین مردم و در دل مردم باشیم تا هنرمند شویم …

http://maedeh.kowsarblog.ir/

153947845893872e5faeddb56234e7979d4f432c46.gif

#لبخند_ناز_

#لبخند_ناز_

😂 😭 🌤 🌦

هیچ وقت نباید به اجبار خندید


گاهی باید تا نهایت آرامش، گریه کرد


تبسم بعد از گریه از رنگین کمان بعد از


باران هم زیباتر است.

http://maedeh.kowsarblog.ir/

1539393294136.gif

#مفیدترین_ورزش_برای_قلب_

#مفیدترین_ورزش_برای_قلب_

👇 👈 👇 👉 👓 🏆 👇


زندگی عمل کردن است

این شکر نیست که چای را شیرین می کند

بلکه حرکت قاشق چای خوری باعث شیرینی می شود 🍭

هیچ ورزشی برای “قلب” ❤

مفید تر از خم شدن و گرفتن دست 🎈

” افتادگان” نیست. 🎊


http://maedeh.kowsarblog.ir/

153931161541.gif

تلقین -مهدی یراحی


دانلود آهنگ