آرشیو برای: "مهر 1397, 06"

#یعنی_انسانیم_....

#یعنی_انسانیم_....📢 👇 👌 👇 انسانیت زبان خاصی نداردهمینکه در میان مردم زندگی کنیمولی هیچگاه به کسی زخم زبان نزنیمدروغ نگوییمکلک نزنیمو دلی را نشکنیمسوء استفاده نکنیمحقی را ناحق نکنیم یعنی انسانیم …http://maedeh.kowsarblog.ir/ بیشتر »

تلقین -مهدی یراحی


دانلود آهنگ