آرشیو برای: "مهر 1397, 08"

#کفش_من_و_شما_با_هم_فرق_داره_

#کفش_من_و_شما_با_هم_فرق_داره_🐜 👀 👞 👞 👟 👇 👇 👇 👇 کفشی که اندازۀ پای یک فرد است، پای فرد دیگری را اذیت می کند؛ هیچ دستورالعملی برای زندگی کردن که مناسب همه باشد در دنیا وجود نداردتراژدی زندگی در این است که همه ما خیلی زود پیر می‌شویم و خیلی دیر عاق… بیشتر »

تلقین -مهدی یراحی


دانلود آهنگ