آرشیو برای: "مهر 1397, 09"

#روش_زندگی_ما_آداما_

#روش_زندگی_ما_آداما_
#روش_زندگی_ما_آداما_🤔 👈 👉 👇 📢 😥 آدما دو جور زندگی میکنن :یا غرورشونو زیر پاشون میذارن و با انسانها زندگی میکننیا انسانهارو زیر پاشون میذارن و با غرورشون زندگی میکننحـــکایـت زنـــدگی مـا شـده مــثـل دکــمـه ی پـــیـراهـناولــی رو کـه اشــتـبـاه بــ… بیشتر »

تلقین -مهدی یراحی


دانلود آهنگ