آرشیو برای: "مهر 1397, 11"

ایست لطفا

ایست لطفا
از دل نوشته هایم ساده نگذر؛   به یاد داشته باش؛                  این «دل نوشته» ها را؛ یک «دل»، نوشته      http://maedeh.kowsarblog.ir/ بیشتر »

#تفریگاه_چطور_ساخته_میشه_

#تفریگاه_چطور_ساخته_میشه_👉 👈 📢 👇 👇 بزرگی روحت را میان دستانت پنهان کنکه بزرگ بودن میان مردم کوچک سخت است !قله ای که چند بار فتح شود ؛بی شک روزی تفریحگاه عمومی میشود !مواظب دلت باش !….http://maedeh.kowsarblog.ir/ بیشتر »

کفشهای دوران کودکی

کفشهای دوران کودکی
گذشته هایت راببخش   زیرا آنان همچون کفش های کودکیت نه تنهابرایت کوچکند   بلکه تو را از برداشتن گام های بزرگ بازمیدارند بیشتر »

دلهای متفاوت

دلهای متفاوت
  انسان های بزرگ دو دل دارند؛   دلی که درد می کشد   و پنهان است   و دلی که میخندد   و آشکار است. بیشتر »

#دیگه_نمی_توان_سر_کسی_را_کلاه_گذاشت_

#دیگه_نمی_توان_سر_کسی_را_کلاه_گذاشت_خدا می داند ، ولی آن روز که آخرین زنگ دنیا می خورد ، دیگر نه می شود تقلب کرد و نه می شود سر کسی را کلاه گذاشت … 😥 آن روز تازه می فهمیم دنیا با همه بزرگی اش از جلسه امتحان هم کوچکتر بود …آن روز تازه می فهمیم که زندگی ع… بیشتر »

تلقین -مهدی یراحی


دانلود آهنگ