آرشیو برای: "مهر 1397, 14"

#کوبیدن_بر_سر_ممنوع_

#کوبیدن_بر_سر_ممنوع_👈 📢 👇 👇 👇 👇 کسانی هستند که از خودمان می رنجانیممثل ساعت هایی که صبح، دلسوزانه زنگ می زنندو در میانِ خواب و بیداری، بر سرشان می کوبیمبعد می فهمیم که خیلی دیر شده . . .http://maedeh.kowsarblog.ir/ بیشتر »

تلقین -مهدی یراحی


دانلود آهنگ