آرشیو برای: "مهر 1397, 16"

#بیاییم_همدیگر_را_دریابیم_

#بیاییم_همدیگر_را_دریابیم_👇 👀 ✍ 👇 روزی می‌رسد که نسبت به همه چیز بی‌تفاوت می‌شویمنه از بدگویی‌های دیگران می‌رنجیم و نه دلخوش به حرف‌های عاشقانه‌ی اطرافیانبه آن روز می‌گویند: " پیری "لحظه ها تنها پرندگان مهاجری هستند که هرگز به آشیانه باز نخواهند گشتد… بیشتر »

#این_روز_ها_

#این_روز_ها_👇 👈 👇 👉 این روزها چه خوب گناه خود راتوجیه می کنیمکسی دروغ نمی گوید ،دروغ را تایپ می کنیمهدف نخست مادر زندگىکمک به دیگران استو اگر نمى توانیم به مردم کمک کنیم حداقل علت درد مردم نباشیم...http://maedeh.kowsarblog.ir/ بیشتر »

تلقین -مهدی یراحی


دانلود آهنگ