آرشیو برای: "مهر 1397, 17"

#رودخانه_خانه_ی_ما_

#رودخانه_خانه_ی_ما_👇 👀 👉 👈 👇 زمان مانند یک رودخانه استهرگز نمی توانیم به یک آب دو بار دست بزنیم... 👐 زیرا آن جریان آبی که از مقابل ما گذشت ، دیگر باز نمی گردد. 😭 از هر لحظه ی زندگیمان لذت ببریملحظه ها تنها پرندگان مهاجری هستند که هرگز به آشیانه باز… بیشتر »

تلقین -مهدی یراحی


دانلود آهنگ